top of page
ABOUT ME

I’m an Accounts Professional with 15 years of experience in the corporate feild.   I have completed my Masters in Commerce in 2006.  I have written this blog to share my experience in simple words  & in our Marathi Language.

About the Site

             accountsinmarathi.com हि अकाउंटिंगशी संबंधित एक वेबसाइट आहे आणि येथे लेखाशी (Accounts)   संबंधित  सर्व मूलभूत संकल्पना मराठी मध्ये स्पष्ट केल्या आहेत. माझ्या accountsinmarathi.com या वेबसाइटचे मुख्य उद्दीष्ट आहे की एका लेखाच्या (Accounts)  सर्व मूलभूत संकल्पना लहान  भागात विभागून आणि मजेदार मार्गाने समजून देण्याचा प्रयत्न आहे.

          अशा अनेक संकल्पना आणि अटी आहेत, ज्याबद्दल आपल्या  जॉब आणि कॅरियरसाठी काहीवेळा मूलभूत ज्ञान तेही आपल्या मातृभाषेत आवश्यक असते. जसे  Balance sheet, Cash Book, Pass Book, Trial Balance, Bank Reconciliation Statement, Ledger, Profit and Loss account आणि असे बरेच विषय आहेत ज्यात Basic Knowledge  असणे गरजेचे आहे आणि हेच ज्ञान  सोप्या मार्गाने स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे.

           या वेबसाइटमध्ये काही चुका असल्यास, टायपिंगमध्ये काही चूक झाली असेल आणि या वेबसाइटशी संबंधित काही सूचना  द्यायच्या असतील तर आम्हाला ईमेल करा. Email - megharajlohar@gmail.com

bottom of page