top of page

Acid-Test Ratio in Marathi

Updated: Jan 23, 2021

What is the Acid-Test Ratio?

Acid-Test Ratio ज्याला Quick Ratio असेही म्हणतात, हे एक Liquidity Ratio आहे जे कंपनीची अल्पकालीन मालमत्ता त्याच्या current liabilities (सध्याच्या दायित्वांना) संरक्षण देण्यासाठी किती पुरेशी आहे हे मोजते. दुस-या शब्दांत सांगायचे तर Acid-Test Ratio प्रमाण हे कंपनी आपल्या अल्पकालीन (सध्याच्या) आर्थिक जबाबदाऱ्या किती चांगल्या प्रकारे पूर्ण करू शकते याचे मोजमाप आहे.The Acid-Test Ratio Formula

asid test ratio

The acid-test ratio formula can alternatively be rendered as follows


Asid test ratio2

Asid Test Ratio Example

asid test ratio example

Interpretation of the Acid-Test Ratio

Acid-Test Ratio Formula इंन्व्हेंटरीच्या विक्रीवर अवलंबून न राहता किंवा अतिरिक्त वित्तपुरवठा मिळवण्यावर अवलंबून न राहता कंपनीची current liabilities फेडण्याची क्षमता दर्शवण्यासाठी वापरले जाते. गुणोत्तर मोजण्यात इंन्व्हेंटरीचा समावेश नाही.

कारण सामान्यतः ती अशी मालमत्ता नाही जी सहजपणे आणि लवकर रोख स्वरूपात रूपांतरित केली जाऊ शकते.

Current ratio च्या तुलनेत - एक Liquidity किंवा Debt Ratio ज्यांच्या मोजणीत इंन्व्हेंटरी मूल्य समाविष्ट आहे. Acid-Test Ratio चे गुणोत्तर कंपनीच्या आर्थिक शक्तीचा अधिक मजबूत अंदाज मानला जातो.

Ratio जेवढा जास्त तेवढी कंपनीची तरलता (Liquidity) आणि एकूणच आर्थिक देय क्षमता चांगली. 2 गुणोत्तर म्हणजे current liabilities पैकी प्रत्येक 1 रुपयसाठी समाविष्ट करण्यासाठी कंपनीकडे 2 रुपये liquid assets आहेत. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की High quick ratio (उदाहरणार्थ, १० चे गुणोत्तर) अनुकूल मानले जात नाही.

कारण यावरून असे सूचित होते की कंपनीकडे अतिरिक्त रोख रक्कम आहे जी आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी सुज्ञपणे वापरली जात नाही. अतिशय उच्च गुणोत्तरावरून असेही सूचित होऊ शकते की कंपनीची खाती खूप जास्त आहेत आणि ते संकलनाच्या समस्या दर्शवू शकतात.

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page