top of page

Earnings per Share Ratio in Marathi

What is Earnings per Share Ratio

Earnings per Share Ratio हे एक Financial Ratio आहे, जे विशिष्ट कालावधीत सरासरी थकबाकी समभागांद्वारे सामान्य भागधारकांना उपलब्ध असलेल्या निव्वळ कमाईचे विभाजन करते. EPS फॉर्म्युला सामान्य भागधारकांसाठी निव्वळ नफा तयार करण्याची कंपनीची क्षमता दर्शवितो. हा Formula प्रति शेअर किती कमाई होईल हे तपशीलवार सांगतो.

Earnings per Share Ratio Formula

खालील दोन प्रकारे आपण Earnings per Share काढू शकतो.


EPS = (Net Income – Preferred Dividends) / End of period Shares Outstanding


EPS = (Net Income – Preferred Dividends) / Weighted Average Shares Outstanding


पहिल्या सूत्रात ईपीएस मोजण्यासाठी एकूण थकबाकी च्या शेअर्सचा वापर केला आहे, परंतु व्यवहारात, विश्लेषक डिनॉमिनेटरची गणना करताना थकित वजनी सरासरी शेअर्स वापरू शकतात.

कालांतराने थकबाकीचे शेअर्स बदलू शकतात, त्यामुळे विश्लेषक अनेकदा शेवटच्या कालावधीतील शेअर्स चा वापर करतात.

प्रति शेअर फॉर्म्युला आणखी एक प्रकारची कमाई समायोजित ईपीएस आहे. यामुळे सर्व अगामी नफा आणि तोटा दूर होतो, तसेच अल्पसंख्याक हितसंबंधअसलेले लोकही दूर होतात.

या गणनेचे लक्ष सामान्य आधारावर मुख्य ऑपरेशन्समधून मिळणारा नफा किंवा तोटा पाहणे आहे.


earning per share ratio formula

Earnings Per Share Formula Example

तिसऱ्या तिमाहीत VIN Ltd. चे निव्वळ उत्पन्न 10,00,000 दशलक्ष रुपये आहे. कंपनी 2,50,000 रुपयाचा लाभांश जाहीर करते. एकूण समभाग (Shares) थकबाकी 1,10,00,000 आहे.

EPS = (10,00,000 – 2,50,000) / 1,10,00,000

EPS = 0.068

प्रत्येक शेअरला निव्वळ उत्पन्नाच्या समान तुकडा मिळत असल्याने त्यांना प्रत्येकाला 0.068 शेअर मिळतील
Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page