top of page

Book Value per Share Ratio In Marathi

What is Book Value per Share Ratio

सामान्य समभागधारकांना थकबाकीदारांच्या संख्येच्या तुलनेत सामान्य समभागधारकांना उपलब्ध असलेल्या इक्विटीचे गुणोत्तर घेऊन पुस्तक मूल्य प्रति शेअर (BVPS) मोजले जाते. प्रति शेअर सध्याच्या बाजार मूल्याशी तुलना करता, प्रति शेअर पुस्तक मूल्य कंपनीच्या स्टॉकचे मूल्य कसे आहे याबद्दल माहिती प्रदान करू शकते.

जर BVPS चे मूल्य प्रति शेअर बाजार मूल्यापेक्षा अधिक असेल तर कंपनीच्या समभागाचे मूल्य कमी मानले जाईल. पुस्तकाचे मूल्य कंपनीच्या समभागाचे मूल्य दर्शक म्हणून वापरले जाते आणि भविष्यात एखाद्या विशिष्ट वेळेस समभागांच्या संभाव्य बाजार किंमतीचा अंदाज लावण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.

कंपनीच्या प्रत्येक भागाच्या पुस्तक मूल्याची गणना करताना आम्ही गणना सामान्य स्टॉकधारकांच्या इक्विटीवर आधारित ठेवतो आणि प्राधान्यकृत स्टॉकला इक्विटीच्या मूल्यापासून वगळले पाहिजे. कारण लिक्विडेशन दरम्यान प्राधान्यधारकांना सामान्य स्टॉकधारकांपेक्षा उच्च स्थान दिले जाते. BVPS सर्व Debts ची भरपाई केल्यानंतर उर्वरित इक्विटीचे मूल्य दर्शविते आणि कंपनीची मालमत्ता संपविली जाते.

Book Value per Share Ratio Formula

Book per value ratio formula

Formula कसा वापरला :- आम्ही "थकबाकी असलेल्या शेअर्सची सरासरी संख्या" वापरली कारण स्टॉक जारी करणे किंवा प्रमुख स्टॉक खरेदी असल्यास बंद कालावधीची रक्कम परिणाम तिरकी करू शकते. कालावधी-शेवटची रक्कम (ज्यात अल्पकालीन घटनांचा समावेश आहे) वापरणे चुकीचे परिणाम प्रदान करू शकते आणि गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करू शकते की जेव्हा प्रत्यक्षात असे नसते तेव्हा स्टॉककिंमतीचे जास्त मूल्य किंवा अवमूल्यन केले जाते.

Book Value per Share Ratio Example


Book per value share example

प्रति शेअर मूल्य कसे वाढवायचे -

एखादी कंपनी खालील दोन पद्धतींचा वापर प्रति शेअर पुस्तक मूल्य वाढविण्यासाठी करू शकते:

1. Repurchase common stocks -

प्रति शेअर पुस्तकमूल्य वाढविण्याचा एक मुख्य मार्ग म्हणजे भागधारकांकडून सामान्य समभाग परत खरेदी करणे. मागील उदाहरणाचा वापर करून असे गृहीत धरा की कंपनी आपल्या भागधारकांकडून 5,00,000 सामान्य समभाग पुन्हा खरेदी करते. यामुळे सध्याचे थकित समभाग 2.5 दशलक्ष (30,00,000 - 5,00,000) पर्यंत कमी होतील. सुधारित BVPS खालीलप्रमाणे असेल :-

BVPS = Rs.15,000,000 / 2,500,000

BVPS = Rs. 6

2. Increase assets and reduce liabilities

एखादी कंपनी अधिक मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी किंवा दायित्वे कमी करण्यासाठी उत्पन्न केलेल्या नफ्याचा वापर करून प्रति शेअर पुस्तक मूल्य देखील वाढवू शकते. उदाहरणार्थ, XYZ Ltd. ने वर्षभरात 1 दशलक्ष रुपयाची कमाई केली आणि कंपनीसाठी अधिक मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी 3,00,000 रुपयाचा वापर केला, तर यामुळे सामायिक इक्विटी वाढेल आणि म्हणूनच BVPS वाढेल.

त्याचप्रमाणे, जर कंपनीने कर्ज फेडण्यासाठी आणि दायित्वे कमी करण्यासाठी उत्पन्न उत्पन्नाच्या 2,00,000 रुपयाचा वापर केला, तर सामान्य स्टॉकहोल्डर्सना उपलब्ध इक्विटीदेखील वाढेल.

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page