top of page

Capital

Updated: Feb 20, 2022

what is Capital?

"सोप्या भाषेत सांगायचे तर Capital (भांडवल) म्हणजे कोणताही व्यवसाय किंवा कंपनी चालू करण्यासाठी त्या व्यवसायाच्या मालकाने व्यवसायात गुंतवलेली रक्कम म्हणजे त्या व्यवसायाचे Capital (भांडवल) होय."


Capital

Capital Definition

भांडवल ही आर्थिक मालमत्तेची संज्ञा आहे, जसे की डिपॉझिट अकाउंट्समध्ये ठेवलेले फंड आणि / किंवा विशेष वित्त स्रोतांकडून मिळालेला निधी. भांडवल कंपनीच्या भांडवली मालमत्तेशीही संबंधित असू शकते ज्यासाठी वित्त पुरवठा किंवा विस्तार करण्यासाठी लक्षणीय भांडवलाची आवश्यकता असते.

भांडवल आर्थिक मालमत्तेद्वारे ठेवले जाऊ शकते किंवा कर्ज किंवा इक्विटी फायनान्सिंगमधून उभे केले जाऊ शकते. व्यवसाय विशेषत: तीन प्रकारच्या व्यवसाय भांडवलावर लक्ष केंद्रित करतात: working capital, equity capital, and debt capital सर्वसाधारणपणे, business capital (व्यवसाय भांडवल) हा व्यवसाय चालवण्याचा गाभा आणि मालमत्ता वित्तपुरवठा करण्याचा मूलभूत भाग आहे.

Business capital म्हणजे Balance Sheet च्या ससध्याच्या किंवा दीर्घकालीन भागावर आढळणाऱ्या व्यवसायाची मालमत्ता आहे. भांडवलाच्या मालमत्तेत रोख रक्कम, cash equivalents आणि विक्रीयोग्य सिक्युरिटीज तसेच उत्पादन उपकरणे, उत्पादन सुविधा आणि स्टोरेज सुविधा समाविष्ट असू शकतात.

Understanding Capital

आर्थिक भांडवलाच्या अर्थशास्त्राच्या दृष्टीकोनातून, भांडवल हा व्यवसाय चालवण्याचा आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा महत्वाचा भाग आहे. कंपन्यांकडे भांडवली रचना असते ज्यात कर्ज भांडवल, इक्विटी कॅपिटल आणि दैनंदिन खर्चासाठी कार्यशील भांडवल असते.

त्यांच्या निव्वळ संपत्तीचा एक भाग म्हणून लोक भांडवल आणि भांडवल मालमत्ता ठेवतात. व्यक्ती आणि कंपन्या त्यांच्या कार्यरत भांडवलाची वित्तपुरवठा कशी करतात आणि मिळवलेल्या भांडवलाची गुंतवणूक कशी वाढीसाठी आणि गुंतवणूकीवर परतावा यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

भांडवलाचा उपयोग नफा निर्माण करण्यासाठी वस्तू आणि सेवांचे चालू उत्पादन प्रदान करण्यासाठी केला जातो. एखाद्या कंपनीला मूल्य निर्माण करण्याच्या उद्देशाने कंपन्या सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकीसाठी भांडवलाचा वापर करतात. कामगार आणि इमारतीचा विस्तार हा दोन भाग असू शकतो जिथे बहुतेक वेळा भांडवल वाटप केले जाते.

भांडवलाच्या वापराद्वारे गुंतवणूक करून, एखादा व्यवसाय किंवा वैयक्तिक पैसे गुंतवणूकीकडे वळवितात जे भांडवलाच्या किंमतीपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवतात.

Key Points

i) कॅपिटल ही Financial Assets साठी वापरली जाणारी संज्ञा आहे, जसे की ठेव खात्यात ठेवलेला निधी आणि

विशेष वित्तपुरवठा स्त्रोतांकडून प्राप्त केलेला निधी.

ii) भांडवलाच्या चार प्रमुख प्रकारांमध्ये debt, equity, trading, and working capital यांचा समावेश आहे.

iii) कंपन्यांनी त्यांच्या भांडवल संरचनेचा भाग म्हणून कोणत्या प्रकारचे भांडवल वित्तपुरवठा वापरावे हे ठरवले

पाहिजे.

Types of Capital

Debt Capital

या प्रकारच्या व्यवसाय कर्जाच्या गृहीतकाद्वारे भांडवल मिळवू शकतो. खासगी किंवा सरकारी स्त्रोतांमार्फत कर्जाचे भांडवल मिळवता येते. भांडवलाच्या स्रोतांमध्ये मित्र, कुटुंब, वित्तीय संस्था, ऑनलाइन कर्जदार, क्रेडिट कार्ड कंपन्या, विमा कंपन्या आणि संघीय कर्ज कार्यक्रम यांचा समावेश असू शकतो.

व्यक्ती आणि कंपन्यांना कर्जाचे भांडवल मिळवण्यासाठी सक्रिय क्रेडिट हिस्ट्री असणे आवश्यक आहे. कर्ज भांडवलाची व्याजासह नियमित परतफेड करावी लागते. मिळालेल्या भांडवलाचा प्रकार आणि कर्जदाराचा क्रेडिट हिस्ट्री नुसार व्याज वेगवेगळे असेल.

Equity Capital

इक्विटी कॅपिटल अनेक स्वरूपात येऊ शकते. सर्वसाधारणपणे प्रायव्हेट इक्विटी, पब्लिक इक्विटी आणि रिअल इस्टेट इक्विटी मध्ये फरक केला जातो. खाजगी आणि सार्वजनिक इक्विटीची रचना सहसा शेअर्सच्या स्वरूपात केली जाईल.

जेव्हा कंपनी सार्वजनिक बाजारपेठेच्या एक्स्चेंजची यादी करते आणि भागधारकांकडून इक्विटी कॅपिटल मिळते तेव्हा सार्वजनिक इक्विटी भांडवल उभे केले जाते. सार्वजनिक बाजारपेठेत प्रायव्हेट इक्विटी उभी केली जात नाही. प्रायव्हेट इक्विटी सहसा निवडक गुंतवणूकदार किंवा मालकांकडून येते.

Working Capital

Working Capital मध्ये दैनंदिन जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कंपनीच्या सर्वात तरल भांडवली मालमत्तेचा समावेश आहे. खालील दोन मूल्यांकनांद्वारे नियमितपणे मोजले जाते.

1) Current Assets – Current Liabilities

2) Accounts Receivable + Inventory – Accounts Payable

Working Capital कंपनीची अल्पकालीन तरलता मोजते विशेषतः त्याची कर्जे, देय खाती आणि इतर जबाबदाऱ्या एका वर्षाच्या आत मोजल्या जातात.

Trading Capital

Trading Capital मध्ये दररोज मोठ्या संख्येने व्यापार करणाऱ्या व्यक्ती किंवा कंपन्याकडून व्यापार भांडवल उभारले जाऊ शकते. ट्रेडिंग कॅपिटल म्हणजे विविध सिक्युरिटीज खरेदी आणि विक्रीसाठी वाटप केलेल्या रकमेची रक्कम.

गुंतवणूकदार विविध व्यापार ऑप्टिमायझेशन पद्धतींचा वापर करून आपल्या व्यापार भांडवलात भर घालण्याचा प्रयत्न करू शकतात. या पद्धती प्रत्येक व्यापारात गुंतवणूक करण्यासाठी निधीची आदर्श टक्केवारी ठरवून भांडवलाचा सर्वोत्तम वापर करण्याचा प्रयत्न करतात.

विशेषतः यशस्वी होण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या गुंतवणूक धोरणांसाठी लागणारा सर्वोत्तम रोख साठा ठरवणे महत्त्वाचे आहे.

हे आहेत कॅपिटल चे प्रकार या सर्व Types नी आपण एखाद्या व्यवसायासाठी भांडवल उभारू शकतो.

753 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page