top of page

Assets

Updated: Dec 10, 2020

What Is an Asset?


Assets


An Asset हा आर्थिक मूल्य असलेला स्त्रोत आहे जो एखाद्या व्यक्तीच्या, कॉर्पोरेशन किंवा देशाच्या मालकीचा किंवा भविष्यातलाभ देईल या अपेक्षेने नियंत्रित करतो.

मालमत्ता कंपनीच्या Balance Sheet वर Assets side ला नोंदवली जाते आणि कंपनीचे मूल्य वाढवण्यासाठी किंवा कंपनीच्या कामकाजाचा फायदा करण्यासाठी खरेदी किंवा निर्मिती केली जाते.

एखाद्या मालमत्तेचा खरेदीचा विचार जेव्हा केला जातो त्या मागे तीन कारणे असतात जसे भविष्यात cash flow (रोख प्रवाह) निर्माण करू शकतो, कंपनीचा खर्च कमी करू शकतो किंवा विक्री सुधारू शकतो, मग ती manufacturing equipment असो किंवा पेटंट असो.

आणि जेंव्हा कंपनी तोट्यात असते तेंव्हा Asset विकून तो भरून काढता येऊ शकतो.

Key Points

i) An Asset ही आर्थिक मूल्य असलेले संसाधन असते जी एखाद्या व्यक्तीची, कॉर्पोरेशन किंवा देशाच्या मालकीची असते किंवा नियंत्रित असते अश्या अपेक्षेने जी भविष्यात फायदा देईल.

ii) Assets (मालमत्ता) कंपनीच्या Balance sheet वर नोंदवली जाते आणि कंपनीचे मूल्य वाढवण्यासाठी किंवा कंपनीच्या कामकाजाचा फायदा करण्यासाठी खरेदी किंवा निर्मिती केली जाते.

iii) एखाद्या मालमत्तेचा विचार केला जाऊ शकतो जो भविष्यात Cash Flow निर्माण करू शकतो, खर्च कमी करू शकतो किंवा विक्री सुधारू शकतो, मग ती उत्पादन उपकरणे असो किंवा पेटंट असो.

Understanding Assets

Assets कंपनीसाठी आर्थिक संसाधन दर्शवते. हक्क किंवा मार्केट मध्ये प्रवेश कायदेशीररित्या अंमलात आणता येतो, याचा अर्थ आर्थिक संसाधनांचा वापर कंपनीच्या मर्जीनुसार केला जाऊ शकतो आणि त्याचा वापर मालकाकडून मर्यादित किंवा मर्यादित केला जाऊ शकतो.

Types of Assets

i) Current Assets

ii) Fixed Assets

iii) Financial Assets

iv) Intangible Assets

Current Assets

Current Assets ही अल्पकालीन आर्थिक स्त्रोत आहेत ज्यांचे रूपांतर एका वर्षाच्या आत रोख स्वरूपात होणे अपेक्षित आहे. Current Assets मध्ये cash and cash equivalents, accounts receivable, inventory, and various prepaid expenses यांचा समावेश आहे.

रोख रकमेची किंमत करणे सोपे असले तरी अकाउंटंट वेळोवेळी इंन्व्हेंटरी आणि प्राप्त खात्यांच्या वसुलीचे पुनर्मूल्यांकन करतात. Accounts Receivable गोळा करता येणार नाहीत असा पुरावा असेल तर तो बिघडेल. किंवा इंन्व्हेंटरी कालबाह्य झाल्यास कंपन्या ही मालमत्ता लिहू शकतात.

Fixed Assets

Fixed Assets दीर्घकालीन साधनसंपत्ती आहे , जसे की कारखाने, उपकरणे आणि इमारती. Fixed assets ह्या balance sheet मध्ये Asset side ला दाखवतात. Fixed assets ह्या दरवर्षी कमी होत जातात ह्या टर्म ला Depreciation असे म्हणतात. मालमत्तेचे उपयुक्त जीवन म्हणजे तुमच्या व्यवसायात मूल्यवर्धित करण्याचा कालावधी. सर्वसाधारणपणे, एका वर्षानंतर मालमत्तेचे मूल्य कमी होते.

Financial Assets

Financial Assets इतर संस्थांच्या मालमत्ता आणि सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुकीचे प्रतिनिधित्व करते. Financial Assets मध्ये stocks, sovereign and corporate bonds, preferred equity, and other hybrid securities यांचा समावेश आहे. गुंतवणुकीचे वर्गीकरण कसे केले जाते आणि त्यामागचा हेतू यावर Financial Assets मूल्य अवलंबून असते.

Intangible Assets

Intangible Assets ही आर्थिक स्त्रोत आहेत ज्यांचे प्रत्यक्ष अस्तित्व नाही. त्यात patents, trademarks, copyrights, and goodwill यांचा समावेश आहे. Intangible Assets चा हिशेब मालमत्तेच्या प्रकारानुसार वेगवेगळा असतो आणि दरवर्षी त्यांच्या value ची चाचणी घेतली जाऊ शकते.

वरील लेखनावरून आपल्याला समजले असले की Assets या व्यवसायामध्ये खूप महत्व पूर्ण भूमिका बजावत असतात.

194 views0 comments

Recent Posts

See All

Capital

Company

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page