top of page

Tangible vs. Intangible Assets

Updated: Sep 27, 2020

What is mean by Tangible vs. Intangible Assets

सर्व व्यवसाय हा Assets नी मिळून बनतो. व्यवसायाची मालमत्ता दोन प्रकारात विभागली जाऊ शकते, एक Tangible आणि दुसरी Intangible आपली लेखा पुस्तके आणि आर्थिक स्टेटमेन्ट अचूक ठेवण्यासाठी Tangible vs. Intangible मालमत्तेमधील फरक समजून घेऊ.

Tangible and Intangible दोन्ही मालमत्ता आपल्या व्यवसायाची value वाढवतात.

Tangible Assets

Tangible मालमत्ता लक्षात ठेवण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे शब्दाचा अर्थ लक्षात ठेवणे “Tangible” ज्याचा अर्थ असा आहे की जी स्पर्शाच्या भावनेने अनुभवली जाऊ शकते. ज्या मालमत्तेत भौतिक अस्तित्व आहे आणि ज्याला स्पर्श करता येतो आणि अनुभवायला मिळते त्यांना Tangible मालमत्ता म्हणतात. अशा मालमत्तांच्या मोजक्या उदाहरणांमध्ये फर्निचर, स्टॉक, संगणक, इमारती, मशीन्स इ.

Tangible assets वर तुम्ही घसारा (Deprecation) करू शकता. मालमत्तेचे उपयुक्त जीवन म्हणजे तुमच्या व्यवसायात मूल्यवर्धित करण्याचा कालावधी. सर्वसाधारणपणे, एका वर्षानंतर मालमत्तेचे मूल्य कमी होते.

Tangible मालमत्ता आणखी दोन प्रकारात मोडली जाऊ शकते: current and fixed

Current assets: Current assets म्हणजे liquid items ज्या एका वर्षात सहज रोख स्वरूपात रुपांतरित केल्या जाऊ शकतात. या मालमत्ता fixed मालमत्तेपेक्षा अधिक चल असतात. रोकड, इनवेनटरी आणि येणारी खाती (accounts receivable) ही Current मालमत्तेची उदाहरणे आहेत.

Fixed assets: Fixed assets ही दीर्घकालीन मालमत्ता आहे जी एका वर्षाच्या आत रोख रुपांतरित होऊ शकत नाहीत. इमारती, जमीन आणि उपकरणे ही निश्चित मालमत्तेची उदाहरणे आहेत.

Intangible Assets

Tangible मालमत्तेच्या उलट, Intangible मालमत्ता आहे या मालमत्तेचे भौतिक अस्तित्व नसते आणि त्याला स्पर्शही केला जाऊ शकत नाही. अशा मालमत्तांच्या काही उदाहरणांमध्ये गुडविल, पेटंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंपनीचे ब्रँड नेम इ.

Intangible मालमत्ता रोख स्वरूपात रुपांतरित करणे सोपे नाही. ते Fixed मालमत्तेपेक्षा कमी तरलता (Liquidity) असतात.

Intangible मालमत्तेची किंमत निश्चित करणे अवघड आहे कारण ते भौतिक (Physical) वस्तू नाहीत. उदाहरणार्थ, आपल्या कंपनीच्या लोगोच्या मूल्यावर किंमत टॅग नाही. अमूर्तीकरण (Amortization) म्हणजे Intangible मालमत्तेची किंमत त्याच्या उपयुक्त जीवनात वाटप करण्याची प्रक्रिया.

List of tangible assets vs. intangible assets


आपल्या व्यवसायात असू शकतील अशा मूर्त आणि अमूर्त मालमत्तांची तपशीलवार माहिती बघा.

Tangible vs Intangible Assets List
Tangible vs Intangible Assets List

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page