top of page

Debt Service Coverage Ratio in Marathi

What is Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)

Debt-Service Coverage Ratio (DSCR) हे कॉर्पोरेट, सरकार आणि वैयक्तिक वित्त (Personal finance) यांना लागू होते. कॉर्पोरेट फायनान्सच्या संदर्भात Debt-Service Coverage Ratio (DSCR) हे सध्याच्या कर्जाच्या जबाबदाऱ्या भरण्यासाठी कंपनीच्या उपलब्ध रोख प्रवाहाचे मोजमाप आहे.

एखाद्या कंपनीकडे कर्ज फेडण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न आहे का हे DSCR गुंतवणूकदारांना दाखवते. सरकारी वित्तपुरवठ्याच्या संदर्भात DSCR ही आपल्या बाह्य कर्जावरील वार्षिक व्याज आणि प्रमुख देयके पूर्ण करण्यासाठी देशाला लागणाऱ्या निर्यात उत्पन्नाची रक्कम आहे.

वैयक्तिक वित्तपुरवठ्याच्या संदर्भात, उत्पन्नाच्या मालमत्तेची कर्जे निश्चित करण्यासाठी बँक कर्ज अधिकाऱ्यांनी वापरलेले हे गुणोत्तर आहे. DSCR हे current liabilities भरण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या cash flow चे मोजमाप आहे.

संदर्भ कॉर्पोरेट फायनान्स असो, सरकारी वित्त असो किंवा वैयक्तिक वित्त, Debt-Service Coverage Ratio उत्पन्नाची विशिष्ट पातळी पाहता कर्ज सेवा करण्याची क्षमता प्रतिबिंबित करते.

या गुणोत्तरात निव्वळ ऑपरेटिंग इन्कम हे interest, principal, sinking funds, and lease payments. सहित अनेक कर्ज दायित्वे म्हणून नमूद करण्यात आले आहे.

Debt Service Coverage Ratio Formula

हा Formula दोन प्रकारे Calculate केला जातो. तो खालील प्रमाणे


debt service coverage ratio formula
  • EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization

  • Principal = the total loan amount of short-term and long-term borrowings

  • Interest = the interest payable on any borrowings

  • Capex = Capital Expenditure

debt service coverage ratio example

अशा प्रकारे, गुणोत्तर दाखवते की कंपनी आपल्या ऑपरेटिंग उत्पन्नासह 1.7 पट आणि त्याच्या ऑपरेटिंग इन्कमसह 1.5 पट कमी कॅपेक्स सह आपल्या कर्जची परतफेड करू शकते.

Good DSCR Ratio is Between 1.5 to 2.0

353 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page