top of page

Debt to Asset Ratio in Marathi

What is the Debt to Asset Ratio?

Debt to Asset Ratio हे एक आर्थिक गुणोत्तर आहे जे कंपनीच्या फायद्याची मर्यादा मोजते. कर्जाचे प्रमाण एकूण मालमत्तेच्या एकूण कर्जाचे गुणोत्तर म्हणून दाखवले जाते, जे दशमान किंवा टक्केवारी म्हणून व्यक्त केले जाते.

कर्जाद्वारे वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या मालमत्तेचे प्रमाण असा अर्थ लावता येतो. Debt to Asset Ratio सामान्यतः कर्जदारांकडून कंपनीतील कर्जाची रक्कम, त्याच्या कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता आणि कंपनीला अतिरिक्त कर्जे दिली जातील की नाही हे ठरवण्यासाठी वापरले जाते.

दुसरीकडे, गुंतवणूकदार या गुणोत्तराचा वापर करून कंपनी दिवाळखोर नाही आहे याची खात्री करण्यासाठी वापरतात वर्तमान आणि भविष्यातील जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकतात आणि त्यांच्या गुंतवणुकीवर परतावा मिळवू शकतात.

Use of Debt to Asset Ratio

कर्जाचे प्रमाण जेवढे जास्त तेवढे कंपनीचा फायदा म्हणजे अधिक आर्थिक जोखीम. त्याचबरोबर फायदा हे एक महत्त्वाचे साधन आहे जे कंपन्या वाढीसाठी वापरतात आणि अनेक व्यवसायांना कर्जासाठी शाश्वत वापर सापडतात.

Debt to Asset Ratio सामान्यतः विश्लेषक, गुंतवणूकदार आणि कर्जदार कंपनीची एकूण जोखीम निश्चित करण्यासाठी वापरले जाते.

उच्च गुणोत्तर असलेल्या कंपन्या अधिक फायदेशीर ठरतात आणि त्यामुळे गुंतवणूक करणे आणि कर्ज देणे अधिक जोखमीचे असते. जर गुणोत्तर सातत्याने वाढले तर ते भविष्यात कधीतरी हलगर्जीपणा दर्शवू शकते.

Debt to Asset Ratio Formula

Debt/Asset = (Short-term Debt + Long-term Debt) / Total Assets


Debt to Assets Ratio Formula

Example of Debt to Asset Ratio

Debt to Assets Ratio Example

या आकडेवारीवरून दिसून येते की कंपनीच्या 28 टक्के मालमत्ता कर्जाच्या माध्यमातून दिल्या जातात.

  1. जर एका (=1) समान गुणोत्तराचा अर्थ कंपनीकडे त्याच्या मालमत्तेइतकीच दायित्वे आहेत. यावरून असे सूचित होते की कंपनीचा खूप फायदा झाला आहे.

  2. एकापेक्षा अधिक गुणोत्तर (>1) म्हणजे कंपनीकडे मालमत्तेपेक्षा जास्त दायित्वे आहेत. यावरून असे सूचित होते की कंपनी खूप लाभदायक आहे पण त्यात गुंतवणूक करणे किंवा कर्ज देणे अत्यंत धोकादायक आहे.

  3. एकापेक्षा कमी (<1) गुणोत्तर म्हणजे कंपनीकडे दायित्वांपेक्षा अधिक मालमत्ता आहे आणि गरज पडल्यास आपली मालमत्ता विकून ती आपली कर्तव्ये पूर्ण करू शकते. कर्जाचे प्रमाण कमी होते कंपनी कमी जोखमीची असते.

कंपनीची आर्थिक जोखीम निश्चित करण्यासाठी Debt to Asset Ratio चे कर्ज अतिशय महत्त्वाचे आहे. 1 पेक्षा जास्त गुणोत्तर दर्शवते की मालमत्तेचा एक महत्त्वाचा भाग कर्जासह निधी दिला जातो आणि कंपनीकडे अधिक मुलभूत जोखीम आहे. त्यामुळे गुणोत्तर जेवढे कमी होईल ते कंपनी सुरक्षित करा.

इतर कोणत्याही गुणोत्तरांप्रमाणे कंपनीची आर्थिक जोखीम सुधारत आहे की बिघडत आहे हे माहिती करण्यासाठी या गुणोत्तराचे कालांतराने मूल्यमापन केले पाहिजे.Recent Posts

See All

Kommentare


Post: Blog2_Post
bottom of page