top of page

Golden Rules Of Accounts in Marathi

Updated: Jan 19, 2021

Golden Rules Of Accounts म्हणजे काय


Accounts in Marathi

अकाऊंट आपल्या मराठीत --


स्वागत आहे मित्रांनो माझ्या ब्लॉगवर

येथे आपणास आपल्या सोप्या मराठी भाषेत खाते (Account) शिकण्याची संधी मिळेल.


Accounts rule

येथे आपण लेखाचा (Accounts) सुवर्ण नियम शिकू शकता ( Golden Rules of accounts) ज्यावर संपूर्ण खाते


अवलंबून आहे.


प्रथम आपण पाहणार आहोत की खाते तीन लेखांमध्ये विभागले गेले (Types of Accounts) आहे आणि नंतर


आपण त्याचे नियम पाहू.


Types Of Accounts - खात्यांचे तीन मुख्य प्रकार


१. वैयक्तिक खाते (Personal Account) : वैयक्तिक आणि संस्थेशी संबंधित खात्यास वैयक्तिक खाते म्हटले ते.


२. वास्तविक खाते (Real Accounts) : वस्तू आणि मालमत्तेशी संबंधित खात्यांना वास्तविक खाते म्हटले जाते.


३. नाममात्र खाते (Nominal Accounts) : खर्च आणि उत्पन्नाशी संबंधित खात्यांना नाममात्र खाते असं म्हणतात.
Rules of Accounting -

१. वैयक्तिक खाते (Personal Account)


वैयक्तिक आणि संस्थेशी संबंधित खात्यास वैयक्तिक खाते म्हटले जाते.

वैयक्तिक खात्याचा नियम (Rule of Personal Account)

प्राप्त करत्याला नावे (Debit The Receiver)

देणाऱ्याला जमा (Credit The Giver)

स्पष्टीकरण :

ज्या लोकांना काही प्राप्त होते त्यांना Receiver म्हणतात आणि त्यांना डेबिटमध्ये ठेवले जाते. जे लोक काही देतात त्यांना Giver म्हटले जाते आणि त्यांना क्रेडिट दिले जाते.

. वास्तविक खाते (Real Account)


         वस्तू आणि मालमत्तेशी संबंधित खात्यांना वास्तविक खाती म्हणतात. जसे मोटर खातेही वास्तविक खाते आहे

वास्तविक खात्याचा नियम (Rule of Real Account)

जे येणार त्याला नावे (Debit what comes in )

जे जाणार त्याला जमा (Credit What goes out)

स्पष्टीकरण :

व्यवसायात ज्या वस्तु येतात त्यांना Debit मध्ये ठेवतात आणि व्यवसायातून ज्या वस्तु बाहेर जातात त्यांना Credit मध्ये ठेवतात.३. नाममात्र खाते (Nominal Account)


खर्च आणि उत्पन्नाशी संबंधित खात्यांना नाममात्र खाते म्हणतात. भाडे, व्याज खाते हे नाममात्र खाते आहे.

अवास्तविक लेखा का नियम (Rule of Nominal Account)

सर्व खर्च आणि तोट्याना नावे लिहा (Debit all expenses and losses)

सर्व उत्पन्न आणि फायदे जमा करा (Credit all incomes and gains)

स्पष्टीकरण :

व्यवसायात होणाऱ्या सर्व खर्चाना नावे केले जाते. तसेच उत्पन्न झालेल्या खात्याना जमा केले जाते.
Recent Posts

See All

Capital

Company

4 Comments


Akshata Mane
Akshata Mane
Jun 01, 2022

मला अजुन पर्यंत हे सोनेरी नियम (GOLDEN RULE) खरच काही समजत नव्हते.. खुप खुप धन्यवाद अकाउंटिंगच्‍या भाषेत न समजावता एकदम सोप्या रितीने आणि आपल्या भाषेत समजावल्या बदल. 🤗😊

Like

Aditya Butle
Aditya Butle
Feb 15, 2021

अतिशय उत्कृष्टपणे आणि समजण्या योग्य रितीने तुम्ही ही concept समजवली आहे

अशेच लिहत रहा आणि आम्हाला तुमच्या लिखाणाचा फायदा देत

Like

Thanks Harish for your reply From, Accounts Marathi Team

Like

harish kulkarni
harish kulkarni
Jan 06, 2021

for understand useful account

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page