top of page

What is Operating Profit Margin in Marathi

Updated: Jan 18, 2021

What is Operating Profit Margin?

Operating Profit Margin हे एक नफा किंवा कामगिरी गुणोत्तर आहे जे कर आणि व्याज शुल्क वजा करण्यापूर्वी कंपनी आपल्या ऑपरेशन्समधून उत्पन्न होणाऱ्या नफ्याची टक्केवारी दाखविली जाते. एकूण महसूलाद्वारे ऑपरेटिंग प्रॉफिटचे विभाजन करून आणि टक्केवारी म्हणून व्यक्त करून त्याची गणना केली जाते. या मार्जिनला EBIT (Earnings Before Interest and Tax) व्याज आणि करापूर्वीचे उत्पन्न मार्जिन असेही म्हणतात.


OPM img

How to Calculate Operating Profit Margin?

Operating Profit Margin formula

Operating Profit Margin विविध उद्योगांमध्ये वेगवेगळे असते आणि सहसा एकाच उद्योगातील समान कंपन्यांविरुद्ध एका कंपनीचे बेंचमार्किंग करण्यासाठी मेट्रिक म्हणून वापरले जाते. ते उद्योगातील top performers ला दाखवू शकते आणि एखादी विशिष्ट कंपनी आपल्या बरोबरीच्या कंपनीच्या मागे का पडत आहे याविषयी अधिक संशोधनाची गरज दर्शवू शकते.

Operating Profit सर्व OCGS (Cost of Goods Sold) depreciation and amortization आणि एकूण उत्पन्नातून सर्व संबंधित ऑपरेटिंग खर्च वजा करून मोजला जातो. ऑपरेटिंग कॉस्टमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चापलीकडे कंपनीचा खर्च समाविष्ट आहे-

जसे की वेतन आणि फायदे, भाडे आणि संबंधित ओव्हरहेड खर्च, संशोधन आणि विकास खर्च इ. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिनचे गणित म्हणजे एकूण उत्पन्नातून मिळणाऱ्या ऑपरेटिंग प्रॉफिटची टक्केवारी. उदाहरणार्थ, 15 टक्के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उत्पन्नाच्या प्रत्येक रुपयासाठी 0.15 रुपया ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतके आहे.206 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page