top of page

Operating Cash Flow Ratio in Marathi

What is the Operating Cash Flow Ratio?

Operating Cash Flow Ratio (तरलता गुणोत्तर) कंपनी आपल्या मुख्य व्यवसाय ऑपरेशन्समधून निर्माण होणाऱ्या रोख प्रवाहासह आपल्या current Liabilities ची किती चांगल्या प्रकारे परतफेड करू शकते याचे मोजमाप आहे.

सध्याच्या दायित्वांच्या प्रति रुपया कंपनी आपल्या ऑपरेटिंग अॅक्टिव्हिटीजमधून किती कमावते हे या आर्थिक मेट्रिकवरून दिसून येते. उत्पन्नात अधिग्रहण समाविष्ट असल्यामुळे आणि व्यवस्थापनाद्वारे हाताळणी केली जाऊ शकते, त्यामुळे ऑपरेटिंग कॅश फ्लो रेशो हा कंपनीच्या अल्पकालीन तरलतेचा अतिशय उपयुक्त अंदाज मानला जातो.

Formula

The formula for calculating the operating cash flow ratio is as follows

operating cash flow ratio formula

Cash flow from operations हे तुम्हाला कंपनीच्या statement of cash flows मध्ये मिळू शकते. त्याचा formula cash flow from operations is equal to net income + non-cash expenses + changes in working capital.

Current Liabilities ही एक वर्षाच्या आत देय कर्तव्ये आहेत. उदाहरणार्थ, अल्पकालीन कर्ज, देय खाती आणि प्राप्त दायित्व यांचा समावेश आहे.

What is Cash Flow From Operations?

ऑपरेशन्समधून रोख प्रवाह (याला ऑपरेटिंग कॅश फ्लो असेही म्हणतात) ऑपरेटिंग कॅश फ्लो रेशोचा अंक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

Operating Cash Flow Ratio (OCF) हा कंपनीच्या खात्यातील सर्वात महत्त्वाच्या आकड्यांपैकी एक आहे. व्यवसाय केवळ त्याच्या मूळ व्यवसाय ऑपरेशन्समधून किती रोख रक्कम उत्पन्न करतो हे यावरून दिसून येते. ऑपरेटिंग कॅश फ्लोची गुंतवणूकदारांकडून कसून तपासणी केली जाते, कारण ते कंपनीच्या आरोग्य आणि मूल्याबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती प्रदान करते.

जर कंपनी सकारात्मक OCF साध्य करण्यात अपयशी ठरली तर कंपनी दीर्घकालीन दिवाळखोरी थांबवू शकत नाही. नकारात्मक OCF दर्शवते की कंपनी आपल्या मुख्य व्यवसाय ऑपरेशन्समधून पुरेसा महसूल मिळवत नाही आणि त्यामुळे वित्त पुरवठा किंवा गुंतवणूक उपक्रमांमधून अतिरिक्त सकारात्मक रोख प्रवाह निर्माण करणे आवश्यक आहे.

Example of the Operating Cash Flow Ratio

ocf example
ocf example2

वरील उदाहरणावरून असे लक्षात येते की कंपनी सध्याच्या दायित्वांच्या प्रति रुपया ऑपरेटिंग अॅक्टिव्हिटीजमधून 1.43 रुपये कमावते. यावरून कंपनी current liability सहज paid करू शकते.Recent Posts

See All

Kommentare


Post: Blog2_Post
bottom of page