top of page

Cash Ratio in Marathi

What is Cash Ratio?

Cash Ratio (रोख गुणोत्तर) ज्याला कधीकधी Cash Asset Ratio असेही म्हणतात. हे एक liquidity metric आहे जे कंपनीच्या रोख आणि रोख समकक्ष असलेल्या अल्पकालीन कर्जाच्या जबाबदाऱ्या फेडण्याची क्षमता दर्शवते.

सध्याचे गुणोत्तर आणि जलद गुणोत्तर यांसारख्या इतर तरलता गुणोत्तरांच्या तुलनेत Cash Ratio अधिक कठोर, अधिक पुराणमतवादी उपाय आहे कारण फक्त रोख रक्कम आणि रोख समकक्ष कंपनीची सर्वात तरल मालमत्ता- गणनेत वापरली जाते.

ही माहिती कर्जदारांसाठी उपयुक्त आहे जेव्हा ते किती पैसे, असल्यास ते कंपनीला कर्ज देण्यास तयार होतील.


cash ratio

Formula

The formula for calculating the cash ratio is as follows

Cash ratio formula
 • Cash मध्ये कायदेशीर निविदा (नाणी आणि चलन) आणि डिमांड डिपॉझिट (चेक, बँक ड्राफ्ट इ.) यांचा समावेश आहे.

 • Cash Equivalents ही मालमत्ता आहे ज्यांचे लवकर रोखीत रूपांतर करता येते. रोख रक्कम सहज परिवर्तनीय असते आणि नगण्य जोखीम पत्करावी लागते. उदाहरणार्थ, बचत खाते, टी-बिले आणि मनी मार्केट साधनांचा समावेश आहे.

 • Current Liabilities ही एक वर्षाच्या आत देय कर्तव्ये आहेत. उदाहरणार्थ, Accounts Payable, देय खाती आणि प्राप्त दायित्व यांचा समावेश आहे.

Example

Company X’s balance sheet lists the following items:

 • Cash: Rs. 10,00,000

 • Cash equivalents: Rs 20,00,000

 • Accounts receivable: Rs. 500000

 • Inventory: Rs. 30,00,000

 • Property & equipment: Rs. 50,00,000

 • Accounts payable: Rs. 12,00,000

 • Short-term debt: Rs. 10,00,000

 • Long-term debt: Rs. 20,00,000

The ratio for Company A would be calculated as follows:

cash ratio example

वरील आकडेवारी दर्शवते की कंपनी X कडे सध्याच्या दायित्वाच्या 136% रक्कम भरण्यासाठी पुरेशी रोख रक्कम आणि रोख रक्कम आहे. कंपनी X highly liquidity (अत्यंत द्रवरूप) आहे आणि आपल्या कर्जासाठी सहज निधी उपलब्ध करून देऊ शकते.

Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page