top of page

Return on Assets Ratio in MarathiWhat is Return on Assets Ratio?

Return on Assets Ratio (ROA) हा एक प्रकारचा परतावा return on investment (ROI) मेट्रिक आहे जो व्यवसायाच्या एकूण मालमत्तेच्या बाबतीत नफा कमी करतो. हे गुणोत्तर हे सूचित करते की एखादी कंपनी आपल्या मालमत्तेत गुंतविलेल्या भांडवलाशी संबंधित नफा (निव्वळ उत्पन्न) ची तुलना करून किती चांगले प्रदर्शन करीत आहे.

परतावा जितका जास्त होईल तितके उत्पादन आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन हे आर्थिक संसाधनांचा उपयोग करण्यामध्ये आहे. Return on Assets Ratio (ROA) कंपनी आपल्या मालमत्तेचा किती चांगल्या प्रकारे वापर करते याचे निदर्शक आहे, कंपनी आपल्या एकूण मालमत्तेच्या तुलनेत किती फायदेशीर आहे हे ठरवते.

इतर कंपन्यांशी तुलना करताना किंवा कंपनीच्या आधीच्या कामगिरीशी तुलना करताना ROA चा सर्वोत्तम वापर केला जातो. Return on Equity (ROE) यासारख्या इतर मेट्रिक्सच्या विपरीत ROA कंपनीचे कर्ज विचारात घेऊन calculation करते.

ROA चा आकडा गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीचे पैसे निव्वळ उत्पन्नात रूपांतरित करण्यात किती प्रभावी आहे याची कल्पना गुंतवणूकदारांना देते. ROA संख्या जितकी जास्त असेल तितके चांगले, कारण कंपनी कमी गुंतवणूकीवर अधिक पैसे कमवत आहे.

What is the ROA Formula?


ROA = Net Income / Average Assets

or

ROA = Net Income / End of Period Assets

Return on Assets Formula

Net Income is equal to net earnings or net income in the year (annual period)

Average Assets is equal to ending assets minus beginning assets divided by 2


ROA Example

Return on Assets Example

Recent Posts

See All

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page