top of page

IOU

What Is an IOU?

IOU

IOU means I Owe You (मी तुझे देणे लागतो) IOU एक दस्तऐवज आहे जे कर्जाच्या थकित कर्जाची कबुली देतो. व्यवसायात प्राप्त होणारी खाती अनौपचारिकपणे IOU म्हणून ओळखली जाऊ शकतात.

IOU या शब्दाचा इतिहास किमान 18 व्या शतकापर्यंतचा आहे आणि बहुतेक वेळा कायदेशीर बंधनकारक वचनबद्धतेऐवजी अनौपचारिक लेखी करार म्हणून पाहिले जाते. तथापि IOU अजूनही खूप वापरात आहेत. व्यवसाय करणार्‍या दोन लोकांमधील IOU अधिक औपचारिक लेखी करारासह पाठपुरावा केला जाऊ शकतो.

Key Points

i) IOU ही कर्जाची लेखी पोचपावती असते.

ii) व्यवसाय व्यवहारात IOU नंतर अधिक औपचारिक लेखी करार केला जाऊ शकतो.

iii) IOU हा शब्द accounts receivable संदर्भात बुककीपिंगमध्ये वापरला जातो.

How an IOU Works

IOU च्या अनौपचारिक स्वरूपाचा अर्थ असा की तो बंधनकारक करार आहे की नाही याबद्दल अनिश्चितता असू शकते आणि कायदेशीर उपायांची अंमलबजावणी करणे promissory note किंवा bond indenture सारख्या औपचारिक करारापेक्षा अंमलबजावणी करणे कठिण असू शकते.

या अनिश्चिततेमुळे IOU सामान्यत: एक बोलण्यायोग्य साधन मानला जात नाही.

IOU साठी कोणतेही standard format नाही. वेळ, तारीख, देय व्याज आणि देय प्रकार यासारख्या निकषांचा समावेश असू शकतो किंवा असू शकत नाही.

उल्लेखनीय म्हणजे IOU साठी आता कायदेशीर टेम्पलेट्स उपलब्ध आहेत आणि त्या अंमलात आणणे अधिक सुलभ असू शकते कारण ते कमीतकमी कोणत्या प्रकारच्या तपशीलांची रूपरेषा समाविष्ट करावी ते असते.

IOU हा शब्द इतका परिचित झाला आहे की तो अन्य संदर्भांमध्ये वाढतो. बॉन्ड कॉन्ट्रॅक्टला कधीकधी IOU म्हणतात.


Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page