top of page

Return on Equity Ratio in MarathiWhat is Return on Equity Ratio (ROE) ?

Return on Equity Ratio (ROE) म्हणजे कंपनीच्या वार्षिक परताव्याचे मोजमाप (निव्वळ उत्पन्न) म्हणजे त्याच्या एकूण भागधारकांच्या इक्विटीच्या मूल्यानुसार टक्केवारी व्यक्त केली जाते. वैकल्पिकरित्या, फर्मच्या डिव्हिडंड ग्रोथ रेटला त्याच्या मिळकत धारणा दरानुसार (1 - लाभांश देय रेशो) विभाजित करून ROE देखील काढले जाऊ शकते.

इक्विटीवरील परतावा हे त्याच्या उत्पन्नातील दोन भागांचे गुणोत्तर आहे कारण ते उत्पन्नाचे स्टेटमेंट आणि बॅलन्स शीट एकत्र आणते, जिथे निव्वळ उत्पन्न किंवा नफा भागधारकांच्या इक्विटीशी तुलना केली जाते. ही संख्या इक्विटी कॅपिटलवरील एकूण परताव्याचे प्रतिनिधित्व करते आणि इक्विटी गुंतवणुकीचे नफ्यात रूपांतर करण्याची कंपनीची क्षमता दर्शवते. दुस-या अर्थाने, ते भागधारकांच्या इक्विटीतून प्रत्येक रुपयासाठी कमावलेल्या नफ्याचे मोजमाप करते.

Uses of Return on Equity Ratio

ROE टक्केवारी म्हणून व्यक्त केली जाते आणि निव्वळ उत्पन्न आणि इक्विटी दोन्ही सकारात्मक संख्या असल्यास कोणत्याही कंपनीसाठी मोजता येते. सर्वसामान्य भागधारकांना लाभांश देण्यापूर्वी आणि पसंतीच्या भागधारकांना लाभांश आणि कर्जदारांना व्याज देण्यापूर्वी निव्वळ उत्पन्न मोजले जाते.

Return on Equity Formula

ROE = Net Income / Average Shareholders’ Equity


Return on Equity Ratio Formula

Example of ROE

उदाहरणार्थ, Rs. 1,20,00,000/- वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कंपनीची कल्पना करा आणि सरासरी भागधारकांची इक्विटी Rs. 6,30,00,000/- इतकी आहे. या कंपनीचा ROE खालीलप्रमाणे असेल:

Example of Return on equity


ROE गुंतवणूक परताव्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक साधे मेट्रिक प्रदान करते. कंपनीच्या ROE ची तुलना उद्योगाच्या सरासरीशी केल्याने, कंपनीच्या स्पर्धात्मक फायद्याबद्दल काहीतरी सूचित केले जाऊ शकते. व्यवसाय वाढवण्यासाठी कंपनी व्यवस्थापन इक्विटीमधून वित्तपुरवठ्याचा कसा वापर करत आहे याची माहितीही ROE देऊ शकते.

कालांतराने शाश्वत आणि वाढता ROE म्हणजे कंपनी भागधारक मूल्य निर्माण करण्यात चांगला आहे कारण उत्पादकता आणि नफा वाढवण्यासाठी आपल्या उत्पन्नाची सुज्ञपणे पुनर्गुंतवणूक कशी करावी हे त्याला माहीत आहे. याउलट, घसरत्या ROE चा अर्थ असा होऊ शकतो की व्यवस्थापन अनुत्पादक मालमत्तेत भांडवलाची पुनर्गुंतवणूक करण्याबाबत चुकीचे निर्णय घेत आहे.

What is the difference between Return on Assets (ROA) and ROE?

ROA आणि ROE सारखेच आहेत, ज्यामध्ये ते दोघेही कंपनी आपला नफा किती कार्यक्षमतेने कमावतात याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तथापि ROE निव्वळ उत्पन्नाची तुलना कंपनीच्या निव्वळ मालमत्तेशी करते तर ROA निव्वळ उत्पन्नाची तुलना आपल्या दायित्वात कपात न करता एकट्या कंपनीच्या मालमत्तेशी करते.

दोन्ही बाबतीत, ज्या उद्योगांमध्ये ऑपरेशन्ससाठी लक्षणीय मालमत्तेची गरज आहे अशा उद्योगांमधील कंपन्या कमी सरासरी परतावा दर्शवतील.

1 Comment


Hemant Amane
Hemant Amane
Aug 23, 2021

✔️

Like
Post: Blog2_Post
bottom of page